Toxicologie behandelinformatie

Direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s)

Laatst bijgewerkt
Synoniemen

DOAC, NOAC, directe trombine remmer, directe factor IIa remmers
Download PDF